Provádíme strojní bourací práce hydraulickým kladivem, přesun vybouraného materiálu s jeho následným převozem k recyklaci.