Zpevněné plochy

Základové desky

Realizace výkopu.

Výkopové práce

Terénní úpravy

Příprava pod zámkovou dlažbu

Inženýrské přípojky

Drenáže, vsaky